O NAS

"S3 Group" jest zrzeszeniem stowarzyszeń (organizacji non-profit), innych podmiotów oraz zaprzyjaźnionych firm, łącznie posiadających bardzo szeroką paletę działań.
Zrzeszenie powstało w celu wzajemnego wspierania się podmiotów wchodzących w jego skład. Działa na podstawie umowy o współpracy.
W swoich działaniach łączymy współdziałanie trzech sektorów: pozarządowego, biznesowego i rządowego (samorządowego) oraz trzy kapitały: kapitał ludzki, finansowy i struktury.
Dzięki "S3 Group", Stowarzyszenia, inne podmioty oraz firmy mogą korzystać ze swoich struktur organizacyjnych, co umożliwia swobodny przepływ kapitału ludzkiego. Pozwala to w pełni wykorzystać kreatywność i potencjał każdej jednostki.
"S3 Group" jest Grupą organizacji i firm oraz innych jednostek prawnych nastawionych na działania "non-profit", dla dobra społecznego, na zasadach inżynierii społecznej (ekonomii społecznej), poprzez bezpośredni wpływ na społeczność lokalną, ogólnokrajową i światową, dzięki działaniom, które wspierają rozwój społeczeństwa.
Człowiek i jego podstawowe prawa są dla nas nadrzędne, a że podstawą działalności nie jest zysk, a poszczególny człowiek - daje to nam możliwość tworzenia nowego, lepszego świata.
Stawiamy na aktywne, twórcze działania jednostek. Propagujemy ich aktywność poprzez podanie odpowiednich narzędzi do określonego działania - ... bo każdy ma prawo marzyć...

Idea stworzenia "S3 Group" sięga roku 1993, kiedy to powstała pierwsza z naszych organizacji założycielskich - Towarzystwo Obrony Produkcji Polskiej (T. O. P. P.).

W związku z rozwojem "S3 Group", Stowarzyszenia zawarły kolejne umowy: umowa II, umowa III, umowa IV.

Celami statutowymi "S3 Group" jest:

  • wspieranie przedsiębiorczości,
  • zapobieganie bezrobociu i walce z jego skutkami,
  • działalność społeczno-charytatywna,
  • tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej funkcji,
  • propagowanie twórczej postawy wobec życia i świata,
  • wspieranie działań umożliwiających rozwój jednostki ludzkiej,
  • zapobieganie patologiom.